Solanje, Vodljivost

Pri grebenarju je pomembno, da zgodaj za?nemo z delom, poudarek je predvsem na socializaciji. V današnjem ?asu so to razli?ne igralne urice in male šole, pri katerih predvsem vodnik spoznava svojega psa in se pripravlja, da bo to njegovo malo ljube?e bitje postajo velik in mo?an pes, pri katerem je zelo pomembno, da ga lahko obvladamo v vseh situacijah. Potrebno je veliko dela, da se njihova dominantnost in zaš?itništvo ne sprevržeta v prevzemanje oblasti v tropu - družini (posebej pri samcih). Grebenar dozori pri starosti 2,5 do 3 letih, za resno šolanje pa je najbolj dojemljiv od 8 meseca naprej. Kot zelo inteligentna žival ima veliko željo, da zadovolji svojega lastnika, prav tako pa to v njem poraja željo po novih avanturah. To lahko s pridom izkoristimo pri u?enju vendar se moramo izogniti ponavljajo?im vajam, saj nam kmalu jasno pokažejo, da jih to ne zanima ve?. Trening grebenarja ne sme biti predolg saj jim hitro postane dolg?as oz. so priporo?ljive vmesne pavze. Potrebujejo odlo?ne in dosledne vodnike, pri samem u?enju ne smemo uporabljati sile. Odlo?na, dosledna in predvsem pravi?na in ljube?a vzgoja je nujnega pomena za razvoj lepo vzgojenega, ?ustveno stabilnega rodezijskega grebenarja. Posebno pomemben je osebni kontakt med psom in vodnikom. Ko je ta vzpostavljen smo na dobri poti, da pes in vodnik sodelujeta in se u?ita. Na kontaktu in vezi med lastnikom je potrebno delati že od malega in ustvarjati nežno prevlado nad svojim psom. Kot zelo inteligenten pes, si zelo dobro zapomni slabe in dobre trenutke. Tako bo reagiral na pohvale in veselje, kot ne bo pozabil na grobost ?e je bila storjena nad njim.

Grebenar kot ?uvaj

Zaradi njegove prirojene lastnosti ?uvaja, ga ni potrebno posebej trenirati za psa ?uvaja. Uporabiti je potrebno njegove prirojene lastnosti in jih pravilno razvijati v prijetnega, socialno stabilnega psa, ki pa je tudi ?uvaj svojega tropa. Grebenar ni primeren za ?uvaja npr. parkiriš?, delavnih prostorov in podobno, saj ob odtujenosti od ?loveka, lahko dosežemo nasproten u?inek, predvsem pa njegova osebnost, ne bo ve? tipi?na za normalnega grebenarja.

STUD DOG 'Cubo'

rodezijskigrebenar.png
2019  rr-cubo.net   globbers joomla templates